Corona update

UPDATE 1 APRIL

Op dinsdag 31 maart hebben wij kennisgenomen van de nieuwe maatregelen die het kabinet neemt tegen de indamming van het coronavirus. De reeds bekende maatregelen waarmee squashcentra tot en met 6 april op last van het kabinet gesloten dienen te blijven, zijn verlengd tot en met 28 april. Zo ook wij.

Naar aanleiding van onze vorige update hebben wij vele hartverwarmende en bemoedigende reacties mogen ontvangen. Waarvoor hartelijke dank! Een aantal leden hebben aangegeven van de compensatie regeling geen gebruik te willen maken om ons op die manier in deze tijd te steunen. Echter, wij willen je wel graag de mogelijkheid bieden om je abonnement te bevriezen vanaf 16 maart 2020 tot Squash Utrecht weer open mag. Zie voor de mogelijkheden en voorwaarden onze vorige update van 26 maart jl. hier beneden.

De maatregelen die door het kabinet zijn opgedragen hebben ook gevolgen voor de diverse competities, toernooien en andere activiteiten die door Squash Bond Nederland worden georganiseerd. Voor meer informatie hierover kijk je hier.

Uiteraard hopen wij, net als jij, dat wij zo snel mogelijk weer open mogen. Helaas is dat niet eerder dan 28 april. Wij blijven de informatie vanuit sportkoepel NOC*NSF en SBN (Squash Bond Nederland), het RIVM, de GGD, de veiligheidsregio’s en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn, scherp in de gaten houden. Zodra hieruit meer informatie komt, zullen wij dat met je communiceren. Houd dan ook goed onze website en social media in de gaten.

Zorg in deze lastige tijden goed voor jezelf en voor elkaar.
We hopen je zo snel mogelijk weer warm welkom te heten op onze club.

Met sportieve groet,
Het gehele team van Squash Utrecht

_____________________

UPDATE 26 MAART

In eerdere communicatie hebben we beloofd meer informatie te verstrekken over hoe een en ander verder moet en wanneer we weer open mogen. Wij vinden het heel vervelend dat je voorlopig nog niet bij ons terecht kan. In ieder geval niet eerder dan 7 april.

We hebben van diverse leden al vernomen dat ze geen compensatie willen/hoeven voor de gemiste weken vanwege deze overmachtsituatie. Echter, wij willen je wel graag de mogelijkheid bieden om je abonnement te bevriezen vanaf 16 maart 2020 tot ons squashcentrum weer open mag.

Voor de vooruitbetaalde abonnementen en rittenkaarthouders betekent dit dat de einddatum van het abonnement met 3 weken kan worden opgeschoven. Indien je hier gebruik van wil maken dien je een email te sturen naar info@squashutrecht.nl. Vermeld in het mailtje je voornaam, achternaam en je adres. Als we langer gesloten moeten blijven verlengen we de einddatum automatisch.
De leden die hun abonnement vooruit hebben betaald en hun abonnement hebben laten bevriezen kunnen de nieuwe einddatum in hun Baanreserveren-account zien.

Bij de meeste automatische incasso abonnementen is de maand april reeds geïncasseerd. Indien je jouw incassoabonnement wil laten bevriezen zullen wij het verschil met de eerstvolgende incasso verrekenen. De einddatum van je abonnement wordt hierdoor met eenzelfde periode opgeschoven. Indien je hier gebruik van wil maken dien je een email te sturen naar info@squashutrecht.nl. Vermeld in het mailtje je voornaam, achternaam, je adres en het IBAN-nummer waarop wordt geïncasseerd.
De leden met een incasso abonnement die hun abonnement hebben laten bevriezen zien bij de eerstvolgende incasso een verrekening met het normale termijn bedrag.

Als je gebruik wil van dit aanbod vragen we je wel dit uiterlijk 6 april 2020 aan ons te laten weten.

Wij hopen, net als jij, dat wij op 7 april weer open mogen en treffen dan ook onze voorbereidingen. Zo kan je vanaf 31 maart online weer een squashbaan reserveren voor 7 april. Als de opening wordt uitgesteld ontvang je zo snel mogelijk bericht van ons. Houd dan ook goed onze website en social media in de gaten.

Zorg in deze lastige tijden goed voor jezelf en voor elkaar.
We hopen je zo snel mogelijk weer warm welkom te heten op onze club.

___________________

UPDATE ZONDAG 15 MAART

Beste squasher/gast van Squash Utrecht,

In navolging van de richtlijnen vanuit de overheid zijn wij genoodzaakt onze deuren te sluiten per zondagavond 15 maart 18:00u. Wij volgen de ontwikkelingen en zullen jullie via website en social media up-to-date houden voor wat betreft onze openingstijden.

Graag bedanken wij je voor het begrip en de medewerking.

Met sportieve groet,
Het team van Squash Utrecht

__________________

13 maart 2020

Beste Squasher,

Wij krijgen op dit moment een hoop vragen omtrent het corona-virus en over de maatregelen die wij bij onze club nemen om verspreiding van het virus te beperken.

Ons basisuitgangspunt is dat we de richtlijnen van het RIVM naleven. Op basis van deze uitgangspunten nemen wij maatregelen in onze clubs. Wij volgen de informatie die de overheid verstrekt op de voet en passen onze maatregelen aan waar nodig. De maatregelen hebben op dit moment met name betrekking op het beperken van verdere verspreiding van het virus en dus op extra aandacht voor een goede hygiëne.

Wat doen wij:

  • Onze medewerkers maken contactpunten extra schoon, denk hierbij aan bijv. deurklinken.
  • We hebben onze medewerkers opgedragen geen fysiek contact te maken met klanten.
  • We wassen onze handen regelmatig.

Wat kan jij doen:

  • Niet je handen afvegen aan de (glazen) wanden van de Squashbaan.
  • Regelmatig je handen wassen.
  • Niet komen squashen als je één van de volgende klachten hebt: verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts

Op dit moment blijven we open, als dit wijzigt ontvang je bericht van ons.

Graag bedanken wij je voor het begrip en de medewerking.

Met sportieve groet,
Het team van Squash Utrecht

Corona update