Her-ontwikkeling Squash Utrecht

Beste squashers en vrienden van Squash Utrecht,

Via deze weg willen we jullie op de hoogte stellen van de voorgenomen herontwikkelingen van de buurt Overvecht, en het terrein van Squash Utrecht. Er wordt namelijk gekeken naar de mogelijkheid voor aanpassingen om op de huidige locatie een geheel nieuw squash centrum te realiseren inclusief woonruimtes.

Dat de bovenstaande ontwikkeling doorgang vindt is op dit moment allermist zeker. In ieder geval is het een vereiste voor Squash Utrecht dat het squash centrum op dezelfde locatie terug komt en dat er een tijdelijke, volwaardige, locatie gerealiseerd wordt. Door een tijdelijke locatie te realiseren wordt de overlast geminimaliseerd of zelfs helemaal weggenomen.

Volgens de huidige planning van BPD (Gebiedsontwikkelaar), Mitros (woningcorporatie) en de gemeente Utrecht zou er medio 2021 begonnen moeten worden met de eerste aanzet van deze plannen op de Taagdreef 130. Daarvoor zouden wij al verhuisd moeten zijn naar de tijdelijke locatie met volwaardige faciliteiten op loopafstand van onze huidige plek.

Onder dit bericht staat het gepubliceerde persbericht. Indien er naar aanleiding van het bovenstaande bericht nog vragen en/of opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen per mail via info@squashutrecht.nl.

Her-ontwikkeling Squash Utrecht